• Swedish Investment Counsellor (2019-7680)

  Location UK-LND-London
  Category
  Service
  Job ID
  2019-7680
 • Overview

  Skulle du vilja arbeta för ett globalt kapitalförvaltningsbolag och ta nästa karriärsteg inom finansbranschen? Vill du bli expert på – och göra karriär genom – att ge råd till kunder om finansmarknader och investeringar? Vill du fokusera på att bygga starka kundrelationer och ge en utomordentlig kundservice?

   

  Fisher Investments Europe är dotterbolag till Fisher Investments, ett privatägt kapitalförvaltningsbolag som erbjuder diskretionär portföljförvaltning till förmögna privatkunder och ett urval institutioner i världen. Bolaget har mer än 90 miljarder euro i förvaltade tillgångar. Vår organisation har expanderat mycket under det gångna årtiondet. Vi söker nu efter begåvade och motiverade kandidater med finansbakgrund som kan förstärka vårt team med investeringsrådgivare.

   

  Rollen som investeringsrådgivare är inriktad på att bygga långvariga kundrelationer och se till att kunderna alltid får högsta möjliga servicenivå. Investeringsrådgivarna sköter relationerna till förmögna kunder i Sverige från vårt europeiska huvudkontor i London och utgör kundernas primära kontaktpunkt. Varje rådgivare hanterar vanligen en kundbok med cirka 100–150 miljoner euro i tillgångar. Förmågan att kommunicera tydligt, att lyssna på och förstå kundens behov samt att förklara bakgrunden till portföljförändringar är avgörande för att kunna behålla långvariga kundförhållanden. Kandidaterna måste visa att de har en förmåga att skapa förtroende hos våra kunder, vilket förutsätter finansiell, social och organisatorisk förmåga. Sammanfattningsvis har investeringsrådgivarna följande ansvarsområden och kvalifikationer:

   

  Ansvarsområden:

  • att bygga långvariga relationer till kunderna och se till att de alltid får högsta möjliga servicenivå,
  • att hantera en kundbok med förmögna kunder med sammanlagt cirka 100–150 miljoner euro i tillgångar,
  • att agera informationskanal mellan kunden, analytikerna, handlare och flera andra avdelningar,
  • att proaktivt kommunicera portföljuppdateringar och utbilda kunderna om finansmarknaderna, vår aktuella marknadsstrategi och investeringsfilosofi,
  • att tillägna sig avancerade finans- och kapitalmarknadskunskaper genom vårt utbildnings- och mentorsprogram.

  Kvalifikationer:

  • 3–5 års dokumenterat arbete med privatkunder inom bank/förmögenhetsförvaltning
  • kandidat- eller magisterexamen är ett starkt önskemål
  • auktorisation som finansanalytiker (CFA, chartered financial analyst) eller arbete som syftar mot CFA är önskvärt
  • IMC eller CISI nivå 4 är önskvärt
  • goda kunskaper om finansiella begrepp, marknader, aktuella händelser och den specifika marknad som du kommer att betjäna kunderna på
  • svenska som modersmål och förmåga att tala och skriva engelska flytande; färdigheter i andra europeiska språk är önskvärda men inget krav
  • förmåga att lyssna på och känna empati med kunderna, i medgång och motgång
  • förmåga att kommunicera och lära ut
  • sympatisk och positiv personlighet med hög arbetsmoral
  • förmåga att disponera tiden effektivt och att organisera sitt arbete.

  Genom att skicka dina personuppgifter till oss, bekräftar du att de kommer att lagras och behandlas på Fisher Investments Storbritanniens vägnar av dess moderbolag Fisher Investments i USA. Du samtycker även till att vi använder dina kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer och e-postadress) vid behandling av ansökan och för att kontakta dig för att diskutera olika möjligheter och för marknadsundersökningar. Fisher Investments Storbritanniens integritetspolicy återfinns på https://www.fisherinvestments.com/en-gb/privacy#careers.

   

  Fisher Investments Europe är en jämställd arbetsplats.